Om Nordic Knights

Nordic Knights är ett tornerlag och en historisk sammanslutning

som arbetar för att ge publiken en upplevelse med action, skicklighet och professionalism.


Historiskt rytteri

Grundstommen är det medeltida tornerspelet, men till häst vi har även  våra beridna bågskyttar som träffar små mål i hög hastighet. Vi fokuserar på medeltiden, men är inte bundna till den och därför går det inom ramen för vårt historiska rytteri att plocka in många olika delar. Det historiska rytteriet sätter hästen i centrum och för den som är hästtokig ger det ytterligare en möjlighet att utvecklas tillsammans.Tornerlaget

Vi vill i tornerspelet visa upp ett spel så som det kunde ha sett ut och rider därför i utrustning av samma typ som under medeltiden. Det innebär att vi har stålhjälmar, smidda svärd, skarpa lansar och riktiga ringbrynjor. Eftersom säherheten alltid kommer först använder vi brytlansar av liknande modell som den som introducerades under 1200 talet efter ett påvligt påbud.


Ryttarna har en egen vapensköld som inte används av någon annan. Skulle ryttaren lämna laget eller pensionera sin karaktär så följer vapnet med. Ryttarna skapar också sin egen karaktär och ska hålla sin utrustning inom den tidsperiod karaktären representerar.


Tornerlaget består av både män och kvinnor, på lika vilkor. Eftersom riddare traditionellt sett har varit män så är även karaktärerna företrädelsevis män, men en skicklig ryttare har alla förutsättningar för att också bli en skicklig tornerspelsryttare-oavsett kön.


Det viktigaste för oss i spelet är att publiken tycker att det är bra och trivs och en förutsättning för detta är att ryttare och andra deltagare i spelet har roligt.


Trondia by

På medeltiden var ett tornerspel så mycket mer än bara spelen. Det gav en möjlighet till människor att träffas, och det växte ofta upp hela byar runtom tornerbanan när ett större spel skulle arrangeras. Bredvid dessa uppvisningar finns därför vår medeltida marknad med servering och olika knallar, vårt tältläger där vi bor samt ett antal aktiviteter med historisk anknytning som passar hela familjen. Vi kallar det här för "Trondia by".

Hur marknaden ser ut varierar från tillfälle till tillfälle eftersom det beror på vilka knallar som har möjlighet att komma. Nordic Knights har ett nära samarbete med fristående hantverkare som visar upp sitt hantverk och säljer sina saker i byn. I Nordic Knights finns det också deltagare som har lärt sig ett hantverk vilket de visar upp i Trondia By.

Säg till oss om du vill sälja på någon av våra marknader eller visa upp ett hantverk.

Tälten är sydda av laget efter målningar från 12-, 13- och 1400-talen.

På marknaden har vi även våra aktviteter, såsom båg- och armborstskytte, kniv- och yxkastning, tornerspel för de minsta och en välbesökt stupstock.

En bit bort från marknaden hittar du vårt svartkrutsskytte. Där får du möjlighet att prova olika typer av historiska mynningsladdade svartkrutsvapen. Vissa av dem är över 200 år gamla och fortfarande i fungerande skick.


Fotfolk

Patrullerande i och kring allt detta finns ett garde som inte bara är intresserade av historisk kamp utan även hjälper till med säkerheten på plats. När gardet inte stoppar plankare, vaktar hästarna eller patrullerar i byn så sitter de ofta utanför sina tält och putsar och visar upp sin rustning och sina vapen.


Funktionshinder i fokus

Vi i Nordic Knights arbetar aktivt för att främja människor med olika typer av funktionshinder. De bästa platserna är reserverade för funktionshindrade, de har billigare inträde till spelen och allt överskott i vår verksamhet går till relaterad välgörenhet. Alla våra riddare rider dessutom för ett speciellt funktionshinder och gycklarna brinner lite extra för de med en bokstavsdiagnos.


Vad kan vi mer erbjuda?

Nordic Knights Tornerlag är ett varierat och mångskiftande historiskt sällskap med många delar att erbjuda. Ingenting är omöjligt och det finns utrymme för utveckling och nyskapande. Har du en idé, kontakta oss.

Som arrangör kan du välja mellan att få hela sammanhanget med tornerspel, by och aktiviteter, men för mindre evenemang går det också att välja bara en eller några av komponenterna.

​Allt material samt koncept/idé/text är copyrightskyddat av Patric Fälldin samt Cecilia Müller

Medlemskap

I Nordic Knights kan du välja på två olika medlemskap;

ordinarie medlemskap samt stödmedlemskap.


Ordinarie medlemskap

För att bli medlem ska du själv vilja bli medlem och dels ska du väljas in som medlem. Detta sker vid Nordic Knights jullunch/årsmöte (avhålls vanligen första lördagen i december varje år) När du blir medlem förbinder du dig att godkänna och följa Nordic Knights direktiv.

Som medlem omfattas du av Nordics tredjeparts evenemangsförsäkring som skyddar dig och Nordic om du skulle orsaka skada på någon annan under våra event.

Deltar du med häst under våra event skall du ha en försäkring på hästen.


Stödmedlemskap

Stödmedlem kan man bli direkt vid betalning av stödmedlemsavgiften (avgiften bestäms av rådet) Stödmedlemskap är ett sätt att stödja Nordics verksamhet. Stödmedlemmar är inte bundna att följa våra direktiv samt omfattas ej av evenemangsförsäkran.


Betalning av medlemsavgift

Avgiften är sedan 2023: 600kr år.

Varje vuxen person som önskar bli medlem i Nordic Knights skall betala denna medlemsavgift.

Avgiften går till evenemangsförsäkran samt eventuella reparationer av utrustning. 

Du får även möjlighet att bruka Smedja, läderverkstad samt klubblokal efter genomgång med Patric.


Månadsvis

Om man önskar betala medlemsavgift per månad ska man höra av sig till mig eller Lotta Larsson (Medlemsansvarig) skriftligen (SMS eller PM via facebook), så att de månadsbetalande kan noteras i medlemsregistret.

Därefter går man in på sin egen bank och genomför så kallad ”Stående överföring” från eget bankkonto till Nordics Bankkonto, Handelsbanken 6141 709 528 922. Beskriv betalningen med ”Medlemsavgift ’Sven Svensson’”. Beloppet som överförs ska vara 50 kr/månad, vilket summeras till årsavgiften 600 kr per år.


Medlemsansvarig kontrollerar därefter regelbundet att de stående överföringarna har genomförts. Annars går man miste om försäkring, evenemang, träningar, m.m